1. Pakalpojumi.

  OH.lv sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas, izņemot papildus pakalpojumus, kuru cena tiek norādīta portālā.

   
 2. Reģistrācijas saistības un tiesības
   
  1. Reģistrējoties OH.lv nav jānorāda savs īstais vārds un uzvārds.
  2. Tava profila pamatbildē obligāti jābūt redzamam Tev, un tā nedrīkst būt pornogrāfiska rakstura.
  3. OH.lv atļauts veidot tikai individuālu vienas personas profilu.
  4. OH.lv reģistrēta lietotāja vecums nedrīkst būt mazaks par 16 gadiem, un katrs lietotājs  ir pats atbildīgs par sniegto un saņemto informāciju,  tās atbilstību valsts likumdošanai, un lietošanas noteikumiem.

   
 3. Lietotāja rīcības noteikumi.

   
  1. Tālruņa numurus un maksas pakalpojumus atļauts publicēt tikai sludinājumu sadaļā
  2. Atļauts veidot tikai cilvēku profilu.
  3. OH.lv aizliegts ievietot un izplatīt apmelojošu, godu un cieņu aizskarošu, draudošu, reliģisko pārliecību un seksuālo orientāciju aizskarošu informāciju un attēlus.
  4. Lietotājs ir atbildīgs par visu informāciju, ko viņš ir ievietojis, un par darbībām, kas veiktas no sava reģistrētā lietotāja konta un sekām, kas iestājušās šo darbību rezultātā.
  5. Neviena no Tavām ievietotajām bildēm nedrīkst būt:
   • godu un cieņu aizskaroša
   • rosinoša lietot narkotikas un alkoholu
   • politiski nekorekta
   • autortiesības pārkāpjoša
   • attēlojoša vai mudinoša uz darbībām, kas aizliegtas ar likumu
   • BILDE NEDRIKST BUT CITU PORTALA NOSAUKUMI (LOGO)

   
 4. Privātuma politika

  OH.lv nevienam nepārdos un neizīrēs Tavu personisko informāciju.

   
 5. Komunikācijas

   
  1. Tu saproti un piekrīti, ka OH.lv pakalpojumi tiek sniegti tādi, kādi tie ir un ka OH.lv administrācija neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja komunikāciju vai personalizēto iestādījumu savlaicīgumu, dzēšanu, kļūmīgu piegādi vai nespēju tos uzglabāt.

   
 6. Nosacījumu pieņemšana

  Izmantojot OH.lv pakalpojumus, Tu piekrīti tā sniegtajiem pakalpojumiem un kvalitātei. šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, administrācija patur tiesības bloķēt lietotāja piekļuvi OH.lv bez brīdinājuma, vai veikt citus ierobežojumus.